Tradycyjna Medycyna Japońska & Akupunktura

Co to jest Kampo?

Kampo to tradycyjny japoński system terapeutyczny, wywodzący się głównie z klasycznej medycyny chińskiej, który został wprowadzony do Japonii między V a VI wiekiem. Zawiera on różne tradycyjne metody terapeutyczne, takie jak akupunktura, moxibustion, Anma (starożytna technika manipulacji, będąca podstawą masażu Shiatsu), dietoterapię i ziołolecznictwo. Na przestrzeni wieków Japończycy wypracowali unikalne metody diagnostyczne, formuły ziołowe i strategie terapeutyczne, które opierają się na zasadach klasycznej medycyny chińskiej.

Anma and Shiatsu

Kampo Medicine

Acupuncture

Dietary Therapy

Odkryj Kampo

Akupunktura: Połączenie Starożytnej Mądrości i Nowoczesnej Nauki

Akupunktura polega na nakłuwaniu cienkimi igłami określonych punktów ciała. Akupunkturzysta może stymulować te punkty, poprzez nakłucie skóry, w celu poprawy przepływu Qi (życiowej energii) i przyniesienia ulgi w bólu. Akupunktura, technika leczenia istniejąca od ponad dwóch tysięcy lat, była stosowana w leczeniu różnych chorób przewlekłych, zapobieganiu chorobom i poprawie samopoczucia.

Historia Akupunktury

Jak akupunktura dotarła od starożytnych Chin do współczesnej Polski

Jak to Działa?

Teoria i nauka stojąca za akupunkturą

Korzyści Zdrowotne

Ból pleców, ból głowy, uraz sportowy, zespół jelita drażliwego, niepłodność i inne

Co to jest Moxibustion?

Starożytne Uzupełnienie Akupunktury

Rzut oka na Japońską Akupunkturę

Ultracienkie igły

Japońskie igły do akupunktury są znacznie cieńsze niż standardowe chińskie igły do akupunktury.

Delikatna technika

Techniki leczenia stosowane przez wyszkolonych w Japonii akupunkturzystów są wyjątkowo delikatne i kojące.

Bezpieczeństwo i skuteczność

Biorąc pod uwagę, że japońska procedura akupunktury jest praktycznie nieinwazyjna, oferuje bezpieczne i skuteczne leczenie dla osób w każdym wieku.

Niezwykła wszechstronność

Ta wysoce skuteczna sztuka naturalnego uzdrawiania, przesiąknięta tysiącami lat japońskiej tradycji, była stosowana w leczeniu szerokiego zakresu schorzeń.

Akupunktura w Polsce

Polska szczyci się bogatą i długotrwałą historią związaną z akupunkturą, której początki sięgają XVII wieku. Praktyka ta została wprowadzona do kraju przez kupców i misjonarzy, którzy podróżowali Jedwabnym Szlakiem. Pomimo tej głęboko zakorzenionej tradycji, obecnie żadne polskie uniwersytety, w tym te w Warszawie i Krakowie, nie oferują formalnej edukacji z zakresu akupunktury. Zamiast tego, wiedza jest przede wszystkim zdobywana za pośrednictwem prywatnych szkół wyższych i niesformalizowanych kursów. Tworzy to zróżnicowany krajobraz nauki, ale otwiera także drogę do potencjalnych rozbieżności w standardach zawodowych w praktyce akupunktury z powodu braku uniwersalnego programu nauczania lub oceny.

Polskie Towarzystwo Medycyny Tradycyjnej Chińskiej (TCM) z siedzibą w Krakowie zauważyło rosnącą tendencję popularności akupunktury w całym kraju. Ten wzrost jest napędzany rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa oraz rosnącym uznaniem ze strony profesjonalistów służby zdrowia dla jej terapeutycznych korzyści, szczególnie w przypadkach, gdy konwencjonalna medycyna zachodnia nie przynosi satysfakcjonujących wyników. W konsekwencji, akupunktura jest postrzegana jako bezpieczna i skuteczna alternatywna metoda, pod warunkiem, że jest stosowana przez odpowiednio przeszkolonych i certyfikowanych specjalistów.

Obecnie przepisy prawne zabraniają praktyki akupunktury w publicznych szpitalach i klinikach. Wynika to z wielu czynników, w tym z historycznych praktyk medycznych, braku formalnej regulacji i dominacji medycyny zachodniej w środowisku medycznym. Pomimo tych wyzwań regulacyjnych, osoby szukające leczenia akupunkturą mają łatwy dostęp do prywatnych praktyków, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków czy Trójmiasto. Niemniej jednak, potencjalni pacjenci muszą być świadomi, że poziom szkolenia i kompetencji wśród akupunkturzystów może znacznie się różnić. Dlatego kluczowe jest wybranie praktyka o odpowiednich kwalifikacjach i udokumentowanym doświadczeniu

Badania

Akupunktura, technika leczenia trwająca ponad dwa tysiące lat, była stosowana w leczeniu różnych chorób. Pokolenia przekazywały umiejętności techniczne i wiedzę na temat akupunktury, ustanawiając ją jako empiryczną formę medycyny. Chociaż ta tradycja może zawierać krytyczne spostrzeżenia kliniczne, dowody historyczne zarówno z medycyny głównego nurtu, jak i medycyny alternatywnej pokazują, że opinie ekspertów mogą czasami okazać się niewiarygodne, a nawet całkowicie błędne. Dziedzina akupunktury obfituje w niezweryfikowane teorie, techniki i protokoły, co wymaga dokładnego przeglądu wszystkich dostępnych informacji w celu wyodrębnienia klinicznie znaczących dowodów wysokiej jakości z korzyścią dla pacjenta. Zgodnie z paradygmatem medycyny opartej na faktach (EBM), wysokiej jakości dowody pochodzą z randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) i przeglądów systematycznych.

Haruto Kinosita z Japonii był pionierem pierwszego badania klinicznego w akupunkturze w 1971 roku. Od tego czasu przeprowadzono coraz większą liczbę kontrolowanych badań klinicznych, głównie w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Europie. Do maja 2023 roku przeprowadzono ponad kilka tysięcy RCT i przeglądów systematycznych dotyczących akupunktury, uzyskując zróżnicowane wyniki. (Baza danych przeglądów systematycznych Cochrane jest wiodącą bazą danych przeglądów systematycznych w opiece zdrowotnej. Wyszukaj recenzje dotyczące akupunktury i TCM w Bibliotece Cochrane)

Podstawowe badania nad akupunkturą, skupiając się na odkryciu leżących u jej podstaw mechanizmów, często wykorzystują standardowe metody na pojedynczych punktach akupunkturowych, aby zidentyfikować, co wyzwala określone reakcje. Chociaż te ściśle kontrolowane wyniki laboratoryjne mogą nie przekładać się bezpośrednio na różne warunki kliniczne, odegrały kluczową rolę w zapewnieniu niezbędnych spostrzeżeń w ciągu ostatnich trzech dekad. Aby zwiększyć niezawodność akupunktury, naukowcy dążyli do odtworzenia tych wyników za pomocą znormalizowanych protokołów, zmniejszając zmienność między lekarzami i promując spójność między praktykami.

Jednak doskonała standaryzacja jest wyzwaniem ze względu na nieodłączną zmienność wynikającą z wiedzy lekarza, reakcji pacjentów i kontekstów leczenia. Tak więc głównym celem obecnych badań jest identyfikacja najważniejszych elementów protokołu akupunktury, które powinny być wystandaryzowane pod kątem skuteczności terapeutycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej elastyczności lekarzowi. Rozwikłanie mechanizmów akupunktury ma ogromne znaczenie nie tylko dla zrozumienia jej działania, ale także dla udoskonalenia tych standardowych protokołów, zwiększenia powtarzalności wyników i zapewnienia ciągłej akceptacji terapii jako uzasadnionej, naukowo uzasadnionej opcji leczenia.

Influence of Acupuncture on Muscle Coordination Revealed by Dynamic Electromyographic Evaluation

by TH. Tanaka, Ph.D.

Invited presentation at the Status of Acupuncture and Moxibustion Symposium,53rd Annual Meeting of the Japan Society of Acupuncture and Moxibustion, Chiba, Japan, June 2004

Acupuncture and Sound Assisted Autonomic Modulation Technique: Brief Scientific Background and Clinical Applications

by TH. Tanaka, Ph.D.

Part of this paper was presented at the ICMART XIII World Congress: Medical Acupuncture Science and Techniques, Oct, 2008, Budapest, Hungary and World Health Organization (WHO) Congress on Traditional Medicine, Nov, 2008, Beijing, China

Treatment of Infertility by Acupuncture According to Circalunar and Cardiac Variability Rhythms

by TH. Tanaka, Ph.D.

A part of this paper was presented at WFAS International Acupuncture Congress, cosponsored by World Health Organization, in Beijing, China, Oct. 2007